Escala

Aquí dispón de información máis detallada sobre escalas no Math de LibreOffice de , así como algúns exemplos. (As comiñas no texto só enfatizan e non fan parte dos exemplos.)

O factorial non ten escala (exemplo: "fact stack{a#b}" e "fact {a over b}"), mais oriéntase mediante a liña base ou o centro dos argumentos.

As parénteses teñen sempre un tamaño fixo. Aplícase isto a todos os símbolos que poden usarse como parénteses. Compare "(((a)))", "( stack{a#b#c})", "(a over b)."

No entanto, as parénteses precedidas de "left" ou "right" axústanse sempre ao argumento. Vexa "left(left(left(a right)right)right)", "left(stack{a#b#c}right)", "left(a over b right)."

Algúns atributos teñen tamaños fixos; non os modifique se están situados enriba dun símbolo longo.

Icona Aviso

Os espazos existentes nos exemplos son necesarios para xerar a estrutura correcta. Non os elimine ao introducilos na xanela Ordes.


Precisamos da súa axuda!