Operacións de conxunto

Asigne diferentes operadores de conxunto aos caracteres da fórmula do Math do LibreOffice. Os operadores individuais aparecen na sección inferior do panel Elementos. Chame polo menú de contexto na xanela Ordes para ver unha lista idéntica das funcións individuais. Calquera operador que non apareza no panel Elementos ten que ser introducido directamente na xanela Ordes. Tamén é posíbel inserir directamente outras partes da fórmula mesmo se os seus símbolos xa existisen.

Para acceder a esta orde...

Abra o menú de contexto na xanela Ordes - escolla Operacións de conxuntos

Escolla Ver - Elementos; e no panel Elementos seleccione Operadores de conxuntos da lista.


Despois de seleccionar o elemento Operacións de conxuntos do panel Elementos aparecen as iconas relevantes na parte inferior deste panel. Simplemente prema nun símbolo para incorporar o operador na fórmula que se estea a editar na xanela Ordes.

Operacións de conxunto detalladas:

is included in Icon

está incluído en

Use a icona para inserir o operador de conxunto está incluído en con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear <?> in <?> directamente na xanela Ordes.

is not included in Icon

non está incluído en

Use esta icona para inserir o operador de conxunto non está incluído en con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear <?> notin <?> na xanela Ordes.

includes Icon

inclúe

Use esta icona para inserir o operador de conxunto inclúecon dous marcadores de posición. Tamén pode teclear <?> owns <?> ou <?> ni <?> directamente na xanela Ordes.

empty set Icon

conxunto baleiro

Use esta icona para inserir un conxunto baleiro. Teclee emptyset na xanela Ordes para inserir un conxunto baleiro no seu documento.

Intersection Icon

Intersección

Use esta icona para inserir dous marcadores de posición co operador de conxunto intersección de conxuntos. Acontece o mesmo ao teclear <?> intersection <?> na xanela Ordes.

Union Icon

Unión

Use esta icona para inserir o operador de conxunto unión con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear <?> union <?> directamente na xanela Ordes.

Difference Icon

Diferenza

Use esta icona para inserir o operador de conxunto diferenza. Tamén pode teclear <?> setminus <?> ou <?> bslash <?> na xanela Ordes.

Quotient set Icon

Conxunto de cocientes

Con esta icona insírese unha barra para crear un conxunto de cocientes con dous marcadores de posición. Teclee <?>slash<?> na xanela Ordes para obter o mesmo resultado.

aleph Icon

aleph

Use esta icona para inserir un número cardinal. Pode obter o mesmo resultado tecleando aleph na xanela Ordes.

Subset Icon

Subconxunto

Use esta icona para inserir o operador de conxunto é un subconxunto de. Tamén pode teclear <?>subset<?> directamente na xanela Ordes.

Subset or equal to Icon

Subconxunto ou igual a

Use esta icona para inserir o operador de conxunto é un subconxunto de ou igual a con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear <?>subseteq<?> na xanela Ordes.

Superset Icon

Superconxunto

Use esta icona para inserir o operador de conxunto é un superconxunto de e dous marcadores de posición. Tamén pode teclear <?>supset<?> na xanela Ordes.

Superset or equal to Icon

Superconxunto ou igual a

Use esta icona para inserir o operador de conxunto é un superconxunto de ou igual a con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear <?>supseteq<?> na xanela Ordes.

not subset Icon

non é subconxunto

Use esta icona para inserir o operador de conxunto non é subconxunto con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear <?>nsubset<?>.

not subset or equal to Icon

Non é nin subconxunto nin igual

Use esta icona para inserir o operador de conxunto non é subconxunto nin igual con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear <?>nsubseteq<?> na xanela Ordes.

not superset Icon

non é conxunto superior

Use esta icona para inserir o operador de conxunto non é conxunto superior con dous marcadores de posición. Tamén pode introducir <?>nsupset<?> na xanela Ordes.

not superset or equal to Icon

non é nin conxunto superior nin igual

Use esta icona para inserir o operador de conxunto non é nin conxunto superior nin igual con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear <?>nsupseteq<?> na xanela Ordes.

Set of natural numbers Icon

Conxunto de números naturais

Use esta icona para inserir un carácter para o conxunto de números naturais. Tamén pode teclear setn na xanela Ordes.

Set of whole numbers Icon

Conxunto de números enteiros

Use esta icona para inserir un carácter para o conxunto de números enteiros. Tamén pode teclear setz na xanela Ordes.

Set of rational numbers Icon

Conxunto de números racionais

Use esta icona para inserir un carácter para o conxunto de números racionais. Tamén pode teclear setq directamente na xanela Ordes.

Set of real numbers Icon

Conxunto de números reais

Use esta icona para inserir un carácter para o conxunto de números reais. Tamén pode teclear setr na xanela Ordes.

Set of complex numbers Icon

Conxunto de números complexos

Use esta icona para inserir un carácter para o conxunto de números complexos. Tamén pode teclear setc na xanela Ordes.

Icona Aviso

Lembre deixar espazos (intervalos) entre os valores e os ordes cando os insira manualmente na xanela Ordes, para ter a certeza de obter a estrutura correcta.


Precisamos da súa axuda!