Funcións

Choose a function in the lower part of the Elements pane. These functions are also listed in the context menu of the Commands window. Any functions not contained in the Elements pane need to be typed manually in the Commands window.

Para acceder a esta orde...

Abra o menú de contexto na xanela Ordes - escolla Funcións

Escolla Ver - Elementos; e no panel Elementos seleccione Funcións da lista.


A que segue é unha lista de todas as funcións que aparecen no panel Elementos. A icona a carón da función indica que é posíbel acceder a ela desde o panel Elementos (menú Ver - Elementos) ou desde o menú de contexto da xanela Ordes.

Lista de funcións

Natural Exponential Icon

Función exponencial natural

Insire unha función exponencial natural. Tamén pode teclear func e^ directamente na xanela Ordes.

Natural Logarithm Icon

Logaritmo natural

Insire un logaritmo natural (base e) cun marcador de posición. Tamén pode teclear ln() na xanela Ordes.

Exponential Icon

Función exponencial

Insire unha función exponencial cun marcador de posición. Tamén pode teclear exp() na xanela Ordes.

Logarithm Icon

Logaritmo

Insire un logaritmo común (base 10) cun marcador de posición. Tamén pode teclear log() na xanela Ordes.

Power Icon

Potencia

Insire x elevado á potencia y. Tamén pode teclear ^{} na xanela Ordes. Pode substituír o carácter ^ por rsup ou por sup.

Sine Icon

Seno

Insire unha función seno cun marcador de posición. Tamén pode teclear sen() na xanela Ordes.

Cosine Icon

Coseno

Insire unha función coseno cun marcador de posición. Tamén pode teclear cos() na xanela Ordes.

Tangent Icon

Tanxente

Insire unha función tanxente cun marcador de posición. Tamén pode teclear tan) na xanela Ordes.

Cotangent Icon

Cotanxente

Insire un símbolo de cotanxente cun marcador de posición. Tamén pode teclear cot() na xanela Ordes.

Hyperbolic Sine Icon

Seno hiperbólico

Insire un seno hiperbólico cun marcador de posición. Tamén pode teclear sinh() na xanela Ordes.

Square Root Icon

Raíz cadrada

Insire un símbolo de raíz cadrada cun marcador de posición. Tamén pode teclear sqrt() na xanela Ordes.

Hyperbolic Cosine Icon

Coseno hiperbólico

Insire un símbolo de coseno hiperbólico cun marcador de posición. Tamén pode teclear cosh() na xanela Ordes.

Hyperbolic Tangent Icon

Tanxente hiperbólica

Insire un símbolo de tanxente hiperbólica cun marcador de posición. Tamén pode teclear tanh() na xanela Ordes.

Hyperbolic Cotangent Icon

Cotanxente hiperbólica

Insire un símbolo de cotanxente hiperbólica cun marcador de posición. Pode teclear coth() directamente na xanela Ordes.

nth Root Icon

Raíz enésima

Insire unha función raíz enésima con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear nroot n x na xanela Ordes.

Arc Sine Icon

Arco seno

Insire unha función arco seno cun marcador de posición. Tamén pode teclear arcsin() na xanela Ordes.

Arc Cosine Icon

Arco coseno

Insire un símbolo de arco coseno cun marcador de posición. Tamén pode teclear arccos() na xanela Ordes.

Arc Tangent Icon

Arco tanxente

Insire unha función arco tanxente cun marcador de posición. Tamén pode teclear arctan() na xanela Ordes.

Arc Cotangent Icon

Arco cotanxente

Insire unha función arco cotanxente cun marcador de posición. Pode teclear arccot() directamente na xanela Ordes.

Absolute Value Icon

Valor absoluto

Insire un sinal de valor absoluto cun marcador de posición. Tamén pode teclear abs() na xanela Ordes.

Area Hyperbolic Sine Icon

Seno hiperbólico de área

Insire unha función seno hiperbólico de área cun marcador de posición. Tamén pode teclear arsinh() na xanela Ordes.

Area Hyperbolic Cosine Icon

Coseno hiperbólico de área

Insire unha función coseno hiperbólico de área cun marcador de posición. Tamén pode teclear arcose() na xanela Ordes.

Area Hyperbolic Tangent Icon

Tanxente hiperbólica de área

Insire unha función tanxente hiperbólica de área cun marcador de posición. Tamén pode teclear artanh() na xanela Ordes.

Area Hyperbolic Cotangent Icon

Cotanxente hiperbólica de área

Insire unha función cotanxente hiperbólica de área cun marcador de posición. Tamén pode teclear arcoth() na xanela Ordes.

Factorial Icon

Factorial

Insire o sinal factorial cun marcador de posición. Pode teclear fact directamente na xanela Ordes.

Icona Suxestión

Tamén pode atribuír un índice ou un expoñente a unha función. Por exemplo, escribir sin^2x dá como resultado a función «seno á potencia de 2x».


Icona Aviso

Se teclea funcións manualmente na xanela Ordes, teña en conta que nalgunhas funcións é necesario inserir espazos (por exemplo, abs 5=5 ; abs -3=3).


Precisamos da súa axuda!