Relacións

Pode escoler entre varias relacións para estruturar a súa fórmula do Math do LibreOffice. As funcións de relación móstranse na parte inferior do panel Elementos. A lista está tamén no menú de contexto da xanela Ordes. Calquera relación non contida no panel Elementos ou no menú de contexto pode ser escrita manualmente na xanela Ordes.

Para acceder a esta orde...

Abra o menú de contexto na xanela Ordes - escolla Relacións

Escolla Ver - Elementos; e no panel Elementos seleccione Relacións da lista.


A que segue é unha lista completa das relacións. O símbolo a carón do nome da relación indica que é posíbel acceder a el desde o panel Elementos (escolla Ver - Elementos) ou desde o menú de contexto da xanela Ordes.

Relacións:

is equal Icon

é igual

Insire un sinal igual (=) con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear = directamente na xanela Ordes.

does not equal Icon

non é igual

A icona ou orde neq insire unha desigualdade con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear neq na xanela Ordes.

identical to Icon

idéntico a

Insire un carácter para a relación idéntico a (congruente) con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear equiv na xanela Ordes.

orthogonal to Icon

ortogonal a

Insire un carácter para unha relación ortogonal (en ángulo recto) con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear ortho na xanela Ordes.

divides Icon

divide

Insire o carácter divide. Tamén pode teclear divides na xanela Ordes.

does not divide Icon

non divide

Esta icona insire o carácter non divide. Tamén pode teclear ndivides na xanela Ordes.

less than Icon

menor que

Insire a relación menor que. Tamén pode teclear lt ou < na xanela Ordes.

greater than Icon

maior que

Insire a relación maior que. Tamén pode teclear gt ou > na xanela Ordes.

approximately equal to Icon

aproximadamente igual a

Insire a relación aproximadamente igual con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear approx na xanela Ordes.

parallel to Icon

paralelo a

Insire unha relación paralela con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear parallel na xanela Ordes.

less than or equal to (slanted) Icon

menor que ou igual a (inclinado)

Insire unha relación menor que ou igual a con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear leslant na xanela Ordes.

greater than or equal to (slanted) Icon

maior que ou igual a (inclinado)

Insire a relación maior que ou igual a con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear geslant na xanela Ordes.

similar or equal to Icon

semellante ou igual a

Insire a relación semellante ou igual a con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear simeq na xanela Ordes.

proportional to Icon

proporcional a

Insire a relación proporcional a con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear prop na xanela Ordes.

less than or equal to Icon

menor que ou igual a

Insire a relación menor que ou igual a con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear le ou <= na xanela Ordes.

greater than or equal to Icon

maior que ou igual a

Insire a relación de maior que ou igual a con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear ge ou >= na xanela Ordes.

similar to Icon

semellante a

Esta icona insire a relación semellante a con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear sim na xanela Ordes.

toward Icon

cara a

Insire un símbolo de relación cara a con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear toward na xanela Ordes.

double arrow pointing left Icon

frecha dupla cara á esquerda

Insire a relación lóxica frecha con barra dupla cara á esquerda. Tamén pode teclear dlarrow na xanela Ordes.

double arrow pointing left and right Icon

frecha dupla cara á dereita e cara á esquerda

Insire a relación lóxica frecha con barra dupla cara á dereita e cara á esquerda con dous operadores. Tamén pode teclear dlrarrow na xanela Ordes.

double arrow pointing right Icon

frecha dupla cara á dereita

Insire o operador lóxico frecha con barra dupla cara á dereita con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear drarrow na xanela Ordes.

precedes Icon

precede

Insire o operador lóxico frecha con barra dupla cara á dereita con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear drarrow na xanela Ordes.

succeeds Icon

sucede

Insire un sinal de concatenación con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear circ na xanela Ordes.

not precedes Icon

non precede

Insire o operador lóxico frecha con barra dupla cara á dereita con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear drarrow na xanela Ordes.

not succeeds Icon

non sucede

Insire o operador lóxico frecha con barra dupla cara á dereita con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear drarrow na xanela Ordes.

precedes or equal Icon

Subconxunto ou igual a

Insire o operador lóxico frecha con barra dupla cara á dereita con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear drarrow na xanela Ordes.

succeeds or equal Icon

Subconxunto ou igual a

Insire o operador lóxico frecha con barra dupla cara á dereita con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear drarrow na xanela Ordes.

precedes or equivalent Icon

Subconxunto ou igual a

Insire o operador lóxico frecha con barra dupla cara á dereita con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear drarrow na xanela Ordes.

succeeds or equivalent Icon

Subconxunto ou igual a

Insire o operador lóxico frecha con barra dupla cara á dereita con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear drarrow na xanela Ordes.

Para crear a relación moito maior que con dous marcadores de posición, teclee gg ou >> na xanela Ordes.

Teclee ll ou << na xanela Ordes para inserir na fórmula a relación moito menor que.

A relación definida como con dous marcadores de posición, insírese tecleando def.

Insírese o carácter de correspondencia imaxe de con dous marcadores de posición, se teclea transl na xanela Ordes.

A orde transr insire o carácter de correspondencia orixinal por con dous marcadores de posición.

Icona Aviso

Cando introduza información manualmente na xanela Ordes, teña en conta que nalgúns operadores é necesario incluír espazos para xerar a estrutura correcta. Isto sucede, sobre todo, se traballa con valores en vez de marcadores de posición, por exemplo, para a relación "é considerabelmente maior", teclee 10 gg 1 ou a gg b.


Precisamos da súa axuda!