Erro anterior

Move o cursor ata o erro anterior (cara á esquerda).

Para acceder a esta orde...

Escolla Editar - Erro anterior

Maiús+F3


Precisamos da súa axuda!