Marcador anterior

Move o cursor ata o marcador anterior (á esquerda).

Icona Nota

Os "marcadores" son marcadores de posición. Toman a forma de <?> na xanela Ordes.


Para acceder a esta orde...

Escolla Editar - Marcador anterior

Maiús+F4


Precisamos da súa axuda!