Para acceder a esta función...

Escolla Editar - Seguinte marcador.

Tecla F4

Escolla Editar - Marcador anterior

Maiús+F4

Escolla Editar - Seguinte erro.

Tecla F3

Escolla Editar - Erro anterior

Maiús+F3

Na barra de ferramentas, prema en

Icona Zoom 100%

Zoom 100%

Escolla Ver - Menos zoom.

Na barra de ferramentas, prema en

Icona Aumentar zoom

Máis zoom

Escolla Ver - Menos zoom.

Na barra de ferramentas, prema en

Icona Reducir zoom

Menos zoom

Escolla Ver - Mostrar todo.

Na barra de ferramentas, prema en

Icona Mostrar todo

Mostrar todo

Escolla Ver - Actualizar

Tecla F9

Na barra de ferramentas, prema en

Icona Actualizar

Actualizar

Escolla Ver - Actualizar automaticamente visualización

Escolla Ver - Elementos de formula

Abra o menú de contexto na xanela Ordes - escolla Operadores unario/binario

Escolla Ver - Elementos; e no panel Elementos seleccione Operadores unarios/binarios da lista.

Abra o menú de contexto na xanela Ordes - escolla Relacións

Escolla Ver - Elementos; e no panel Elementos seleccione Relacións da lista.

Abra o menú de contexto na xanela Ordes - escolla Operadores

Escolla Ver - Elementos; e no panel Elementos seleccione Operadores da lista.

Abra o menú de contexto na xanela Ordes - escolla Funcións

Escolla Ver - Elementos; e no panel Elementos seleccione Funcións da lista.

Abra o menú de contexto na xanela Ordes - escolla Parénteses

Escolla Ver - Elementos; e no panel Elementos seleccione Parénteses da lista.

Abra o menú de contexto na xanela Ordes - escolla Atributos

Escolla Ver - Elementos; e no panel Elementos seleccione Atributos da lista.

Abra o menú de contexto na xanela Ordes - escolla Formatos

Escolla Ver - Elementos; e no panel Elementos seleccione Formatos da lista.

Abra o menú de contexto na xanela Ordes - escolla Operacións de conxuntos

Escolla Ver - Elementos; e no panel Elementos seleccione Operadores de conxuntos da lista.

Escolla Formato - Tipos de letra

Escolla Formato - Tipos de letra - Modificar

Escolla Formato - Tamaño de tipo de letra

Escolla Formato - Espazamento

Escolla Formato - Aliñar

Escolla Formato - Modo texto

Escolla Ferramentas - Símbolos

Na barra de ferramentas, prema en

Icona Símbolos

Símbolos

Escolla Ferramentas - Símbolos - Editar

Escolla Ferramentas- Importar fórmula

Escolla Ferramentas- Importar MathML do portapapeis

Escolla Ferramentas - Personalizar

Abra o menú de contexto na xanela Ordes - escolla Outros

Escolla Ver - Elementos; e no panel Elementos seleccione Outros da lista.

Icona Cursor de fórmula

Cursor de fórmulas

Precisamos da súa axuda!