Formato

Contén ordes para formatar o deseño e o contido do documento.

Texto

Abre un submenú no que pode escoller ordes de formato de texto.

Estilos e formatado

Removes direct formatting and formatting by character styles from the selection.

Carácter

. Cambia a fonte ea formato do tipo de letra para os caracteres seleccionados

Parágrafo

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Viñetas e numeración

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Posición e tamaño

Redimensiona, move, xira ou inclina o obxecto seleccionado.

Liña

Define as opcións de formato para a liña seleccionada.

Área

Define as propiedades de recheo do obxecto de debuxo seleccionado.

Texto

Configura o deseño e as propiedades de ancoraxe de texto dun debuxo ou obxecto de texto seleccionado.

Estilo de diapositiva

Displays the Available Master Slides dialog, where you can select a layout scheme for the current slide. Any objects in the slide design are inserted behind objects in the current slide.

Deseño de diapositiva

Opens a submenu with slide layouts.

Interaction

Define o comportamento do obxecto seleccionado ao premer nel durante a presentación de diapositivas.

Agrupar

Grupos de manter obxectos seleccionados en conxunto, de xeito que poden ser movidos ou formateadas como un único obxecto.

Precisamos da súa axuda!