Formato

Contén ordes para formatar o deseño e o contido do documento.

Texto

Abre un submenú no que pode escoller ordes de formato de texto.

Espazamento

Abre un submenó no que pode escoller ordes de espazamento de texto.

Align Text

Abre un submenú para aliñar texto e obxectos.

Lists

Opens a submenu where you can modify the formatting of list paragraphs.

Estilos e formatado

Removes direct formatting from the selection.

Styles

Shows commands to edit, update, create, and manage styles.

Carácter

. Cambia a fonte ea formato do tipo de letra para os caracteres seleccionados

Parágrafo

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Viñetas e numeración

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Table

Shows commands to format, edit, and delete a table and its elements.

Image

Shows commands to crop, edit, and manage images.

Textbox and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected textbox or shape.

Sombra

Add a shadow to the selected drawing object, and define the properties of the shadow.

Interaction

Define o comportamento do obxecto seleccionado ao premer nel durante a presentación de diapositivas.

Nome

. Atribúese un nome para o obxecto seleccionado, de modo que pode rapidamente atopar o obxecto no navegador

Descrición

Assigns a text alternative and a description to the selected object. These texts are available as alternative tags in your document for use by accessibility tools. They are also available as tags for images when you export the document.

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

Rodar

Roda o obxecto seleccionado.

Voltear

Inverte o obxecto seleccionado en horizontal ou vertical.

Converter

Opcións para converter o obxecto seleccionado.

Align Objects

Aliñar obxectos seleccionados con relación ao outro.

Dispor

Modifica a orde de amontoamento dun obxecto seleccionado.

Agrupar

Grupos de manter obxectos seleccionados en conxunto, de xeito que poden ser movidos ou formateadas como un único obxecto.

Precisamos da súa axuda!