Editar

Este menú contén ordes para editar os contidos do documento actual.

Liña

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Texto

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Abrir

Repite a última orde. Este comando está dispoñible no Writer e Calc.

Texto

Elimina e copiar a selección para o portarretallos .

Liña

. Copia a selección para o portarretallos

Liña

. Insire o contido do portapapeis na localización do cursor, e substitúe calquera texto ou obxectos seleccionados

Paste Special Menu

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Galería

Toggle the visibility of the Find toolbar to search for text or navigate a document by element.

Seleccionar todo

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Find & Replace

Finds or replaces text or formats in the current document.

Duplicate

Crea unha ou máis copias do obxecto seleccionado.

Puntos

Activa e desactiva o modo Editar puntos.

Gluepoints

Switches the Edit Gluepoints mode on and off.

Hiperligazón

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Campos

Edita as propiedades dun campo inserido.

Eliminar diapositiva

Elimina a diapositiva ou páxina activa.

Ligazóns

You can change or break each link to external files in the current document. You can also update the content of the current file to the most recently saved version of linked external file. This command does not apply to hyperlinks, and is not available if the current document does not contain links to other files.

Obxecto

Lets you edit a selected OLE object that you inserted from the Insert - OLE Object submenu.

Precisamos da súa axuda!