Barra de estado

A barra de estado mostra información sobre o documento, incluído o obxecto seleccionado no momento en que se abre. Premendo dúas veces nalgúns dos elementos da barra de estado, ábrese unha caixa de diálogo relacionada.

Tamaño actual

Mostra a posición X e Y do cursor e o tamaño do obxecto seleccionado.

Zoom

Especifica o factor de zoom da visualización da páxina.

Modificación de documento

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Diapositiva/Nivel actual

Mostra o número da diapositiva actual seguido do número total de diapositivas.

Estilo de páxina

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Precisamos da súa axuda!