Barra Liña e enchedura

A barra Liña e enchedura contén ordes e opcións que se poden aplicar á visualización.

note

With no object selected in the workspace, if you set the shape attributes like line thickness, line color, line style, area fill type and area fill style with the Line and Filling bar, then the line and filling settings are applied to new shapes, as direct formatting, overriding the shape Default Drawing Style attributes. To reset the attributes of the Line and Filling bar to those of the Default Drawing Style, unselect any object in the workspace and double-click on the Default Drawing Style entry in the Styles pane of the Sidebar. The next object you draw shows the Default Drawing Style.


Posición e tamaño

Redimensiona, move, xira ou inclina o obxecto seleccionado.

Icon Position and Size

Posición e tamaño

Align Objects

Aliñar obxectos seleccionados con relación ao outro.

Traer para adiante

Move o obxecto seleccionado ao comezo da orde de empilhado, de xeito que é diante de outros obxectos

Icon Bring to Front

Traer para adiante

Traer cara a adiante

Move o obxecto seleccionado un nivel arriba, de xeito que é máis preto para o inicio da orde de empilhado.

Icon Bring Forward

Traer cara a adiante

Enviar cara a atrás

Move o obxecto seleccionado un nivel abaixo, de xeito que é máis preto da parte inferior da orde de empilhado.

Icon Send Backward

Enviar cara a atrás

Enviar para atrás

Move o obxecto seleccionado cara á parte inferior da orde de empillado, de xeito que quede atrás dos outros obxectos

Icon Send to Back

Enviar para atrás

Diante do obxecto

Altera a orde de amontoamento ao mover o obxecto seleccionado diante do obxecto especificado. Non cambia a localización na pantalla do obxecto seleccionado.

Detrás do obxecto

Modifica a orde de amontoamento ao mover o obxecto seleccionado detrás doutro obxecto especificado. Non cambia a localización do obxecto seleccionado na pantalla.

Estilo de liña

Select the line style that you want to use.

Icon Line Style

Estilo de liña

Line Thickness

Select the thickness for the line. You can append a measurement unit. A zero line thickness results in a hairline with a thickness of one pixel of the output medium.

Icon Line Thickness

Line Thickness

Cor de liña

Select a color for the line.

Icon Line Color

Cor da liña

Estilo de área/enchedura

Seleccione o tipo de recheo que quere aplicar ao obxecto de debuxo seleccionado.

Icon Area Style / Filling

Estilo de área / Enchedura

Sombra

Engade unha sombra ao obxecto seleccionado. Se o obxecto xa ten unha sombra, a sombra é eliminado. Se fai clic nesta icona cando ningún obxecto está seleccionado, a sombra engádese ao seguinte obxecto que deseñar.

Icon Add Shadow

Sombra

Estilo de frecha

Abre a barra de ferramentas Puntas de frecha. Use os símbolos mostrados para definir o estilo do extremo da liña seleccionada.

Icon Line Ends

Estilo de frecha

Flip Vertically

Flips the selected object(s) vertically from top to bottom.

Flip Horizontally

Flips the selected object(s) horizontally from left to right.

Transformations

Modifica a forma, a orientación ou a enchedura do(s) obxecto(s) seleccionado(s).

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize styles.

Icon Styles

Estilos

Display Grid

Enables or disables the grid.

Axustar á grade

Specifies whether to move frames, drawing elements, and controls only between grid points. To change the status of the snap grip only for the current action, drag an object while holding down the .

Helplines While Moving

Activates or deactivates the display of guides when moving an object.

Precisamos da súa axuda!