Modificar

Contén ordes para modificar obxectos no seu documento.

Rodar

Fai que o(s) obxecto(s) seleccionado(s) roden.

Voltear

Inverte o obxecto seleccionado en horizontal ou vertical.

Converter

Opcións para converter o obxecto seleccionado.

Dispor

Modifica a orde de amontoamento dun obxecto seleccionado.

Align Objects

Aliñar obxectos seleccionados con relación ao outro.

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

Nomear obxecto

. Atribúese un nome para o obxecto seleccionado, de modo que pode rapidamente atopar o obxecto no navegador

Agrupar

Grupos dos obxectos seleccionados, de xeito que poden ser movidos como un único obxecto .

Desagrupar

. divide o grupo seleccionado en obxectos individuais

Entrar no grupo

Abre o grupo seleccionado, para que poida editar os obxectos individuais. Se o grupo seleccionado contén grupo aniñado, pode repetir este comando nos subgrupos.

Saír do grupo

Sae do grupo, de xeito que non pode máis modificar os obxectos individuais do grupo.

Combinar

Combina dous ou máis obxectos seleccionados nunha única forma. A diferenza do agrupamento, un obxecto combinado guarda as propiedades do obxecto situado máis abaixo na orde de amontoamento. Pode dividir obxectos combinados, mais perderanse as propiedades orixinais dos obxectos.

Dividir

Divide un obxecto combinado en obxectos individuais. Os obxectos resultantes teñen as mesmas propiedades de liña e enchedura que o obxecto combinado.

Formas

Crea unha forma a partir de dous ou máis obxectos seleccionados.

Conectar

Crea unha liña ou unha curva de Bézier que conecta liñas, curvas de Bézier e/ou obxectos. Os obxectos pechados con enchedura convértense en liñas e perden as súas encheduras.

Quebra

Separa liñas unidas coa orde Conectar.

Precisamos da súa axuda!