Inserir

Este menú contén as ordes que se usan para inserir elementos novos no documento, por exemplo gráficos, obxectos, caracteres especiais e outros ficheiros.

Image

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Gráfica

Insire unha gráfica.

Táboa

Inserts a new table into the current slide or page.

Texto

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

Forma

Este submenú contén formas frecuentes, como liña, círculo, triángulo e cadrado ou formas de símbolo, como cara sorrindo, corazón e flor, que poden ser inseridas no documento.

Snap Point/Line

Insire un punto ou unha liña de axuste (tamén chamada "guía") coa cal se poden aliñar obxectos de xeito rápido. Os puntos e liñas de axuste non aparecen na saída de impresión.

Caixa de texto

Debuxa unha caixa de texto co texto en horizontal ao arrastrar. Arrastre unha caixa de texto ata alcanzar o tamaño desexado en calquera lugar do documento e escriba ou pegue o texto. Rode a caixa de texto para obter un texto rodado.

Comment

Insire un comentario arredor do texto, diapositiva de presentación, páxina de debuxo seleccionados ou na posición actual do cursor nunha folla de cálculo.

Marco flotante

Insire unha nova capa no documento. Só é posíbel utilizar esta orde en Draw, non en Impress.

Galería de Fontwork

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Hiperligazón

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Carácter especial

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Formatar Mark

Opens a submenu to insert special formatting marks like non-breaking space, soft hyphen, and optional break.

Número de diapositiva

Engade o número da diapositiva ou da páxina.

Campos

Lista os campos frecuentes que poden inserirse na diapositiva.

Cabeceira e pé de páxina

Adds or changes text in placeholders at the top and the bottom of slides and master slides.

Control de formulario

Este submenú contén controles de formulario, como caixa de texto, caixa de selección, botón de opción e lista de opcións, que poden ser inseridos no documento.

Precisamos da súa axuda!