Menús

A seguinte sección lista os temas de axuda dispoñíbeis en menús e caixas de diálogo.

Icona Nota

A xanela do documento en que desexa traballar debe estar seleccionada para poder usar as ordes de menú. Da mesma forma, é necesario seleccionar un obxecto do documento para poder usar as ordes de menú asociados a ese obxecto.


Icona Aviso

Os menús son sensíbeis ao contexto, o que significa que é posíbel acceder aos elementos de ditos menús que teñen relevancia para a tarefa desenvolvida. Se o cursor está situado nun texto, estarán dispoñíbeis todos os elementos necesarios para a edición do texto. Se se seleccionan imaxes, veranse todos os elementos do menú que poden ser usados para a edición de imaxes.


Ficheiro

These commands apply to the current document, create a document, open an existing document, or close the application.

Editar

Este menú contén ordes para editar os contidos do documento actual.

Ver

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

Inserir

Este menú contén as ordes que se usan para inserir elementos novos no documento, por exemplo gráficos, obxectos, caracteres especiais e outros ficheiros.

Formato

Contén ordes para formatar o deseño e o contido do documento.

Diapositiva

Este menú contén ordes para xestionar e navegar polas diapositivas.

Presentación de diapositivas

Contén ordes e opcións para reproducir unha presentación.

Tools

Xanela

Conten ordes para manexar e mostrar xanelas de documento.

Help

O menú da Axuda permite iniciar e controlar o sistema da Axuda de LibreOffice.

Precisamos da súa axuda!