Adding a Header or a Footer to All Slides

Every slide is based on a master slide. The text, pictures, tables, fields or other objects that you place on the master slide are visible as a background on all slides that are based on that master slide.

Masters exist for slides, notes, and handouts.

Engadir obxectos de cabeceira ou rodapé predefinidos

Cada tipo de mestre ten algunhas zonas predefinidas para conteren a data, un rodapé e o número de diapositiva.

When you switch to the master view, you can move those areas to any position on the master. Also, you can enter additional text into them, resize them, and select their contents to apply text formatting. For example, you can change the font size or color.

tip

A predefined Header Area is available only for notes and handouts. If you want a header on all slides, you can move the Footer Area on the master slide to the top.


Objects that you insert on a master slide are visible on all slides that are based on that master slide.

 1. Escolla Ver - Clasificador de diapositivas.

  You see a dialog with two tab pages: Slides and Notes and Handouts where you can enter contents to the predefined areas.

  Caixa de diálogo Cabeceira e rodapé

  Por omisión, a opción Data e hora está activada, mais o formato está configurado como Fixo e a caixa de entrada de texto está baleira, polo que non hai nin data nin hora visíbeis nas diapositivas.

  Por omisión, a opción Rodapé está activada, mais a caixa de entrada de texto está baleira, polo que non hai ningún rodapé visíbel nas diapositivas.

  Por omisión, a opción Número de diapositiva está baleiro, polo que os números de diapositiva non son visíbeis.

 2. Introduza ou seleccione o contido que desexa que sexa visíbel en todas as diapositivas.

 3. If you want to change the position and formatting of the master objects, choose View - Master.

  You see the master slide with areas near the bottom. You can move the areas , and you can select the fields and apply some formatting. You can also enter some text here which will be shown next to the fields.

 4. Click the Date Area and move the time and date field. Select the <date/time> field and apply some formatting to change the format for the date and time on all slides. The same applies to the Footer Area and the Slide Number Area.

 5. Normally the predefined elements of the master slide are set to visible in the presentation. You can control the visibility of the predefined elements by choosing Slide - Master Elements.

  Caixa de diálogo Disposición da principal

Engadir obxectos de texto como obxectos de cabeceira ou de rodapé

You can add a text object anywhere on the master slide.

 1. Choose View - Master Slide.

 2. On the Drawing bar, select the Text iconIcon.

 3. Drag in the master slide to draw a text object, and then type or paste your text.

 4. Ao rematar, escolla Ver - Normal.

tip

Tamén pode engadir campos (por exemplo, data e número de páxina) a unha cabeceira e a un pé de páxina, escollendo Inserir - Campos.


Precisamos da súa axuda!