Teclas de atallo para LibreOffice Impress

A seguinte lista contén as teclas de atallo para LibreOffice Impress.

Tamén se poden usar as teclas de atallo xerais en LibreOffice.

Icona Nota

Algunha tecla de atallo podería estar atribuída ao sistema e non estar dispoñíbel para LibreOffice. Tente atribuír teclas diferentes para LibreOffice, en Ferramentas - Personalizar - Teclas, ou no seu sistema.


Teclas de función para LibreOffice Impress

Teclas de atallo

Efecto

F2

Editar texto.

F3

Entrar no grupo.

+F3

Saír do grupo.

Maiús+F3

Duplicar

F4

Posición e tamaño

F5

Ver presentación de diapositivas.

+Shift+F5

Navegador

F7

Ortografía

+F7

Dicionario de sinónimos

F8

Editar puntos.

+Maiús+F8

Axustar texto ao marco.

+F3

Estilos


Teclas de atallo en presentacións de diapositivas

Teclas de atallo

Efecto

Esc or -

Finalizar a presentación.

Left click or Spacebar or Right arrow or Down arrow or Page Down or Enter or Return

Reproducir seguinte efecto se o hai. Se non, ir á seguinte diapositiva.

+ tecla de signo máis

Ir á seguinte diapositiva sen reproducir os efectos.

[número] + Intro

Introduza o número dunha diapositiva e prema Intro para ir á diapositiva.

Right click or Left arrow or Up arrow or Page Up or Backspace

Reproducir de novo o efecto anterior. Se esta diapositiva non o ten, mostrar a dispositiva anterior.

+Intro

Ir á dispositiva anterior sen reproducir os efectos.

Inicio

Saltar á primeira diapositiva da presentación.

Fin

Saltar á última diapositiva da presentación.

+ RePáx

Ir á dispositiva anterior.

+ AvPáx

Ir á seguinte diapositiva.

B ou .

Mostrar a pantalla en negro ata o seguinte evento de tecla ou de roda do rato.

W ou ,

Mostrar a pantalla en branco ata o seguinte evento de tecla ou de roda de rato.

P

Use mouse pointer as pen

E

Erase all ink on slide

+A

Turn off pointer as pen mode


Teclas de atallo en modo de visualización normal.

Teclas de atallo

Efecto

Tecla máis (+)

Máis zoom.

Tecla menos (-)

Menos zoom.

Tecla de multiplicación (×) (teclado numérico)

Axustar a páxina á xanela.

Tecla de división(÷) (teclado numérico)

Aplicar máis zoom na selección actual.

Shift++G

Agrupar os obxectos seleccionados.

Maiús++G

Desfacer o grupo seleccionado.

+ clic

Entrar nun grupo, para poder editar os obxectos individuais do mesmo. Prema fóra do grupo para volver ao modo normal de visualización.

+Maiús+K

Combinar os obxectos seleccionados.

+Maiús+K

Dividir o obxecto seleccionado. Isto só funciona con obxectos creados por medio da combinación de dous ou máis obxectos.

+ Tecla «+»

Traer para adiante.

Maiús++ Tecla «+»

Traer cara a adiante

+ Tecla «-»

Enviar cara a atrás.

Maiús++ Tecla «-»

Enviar para atrás.


Atallos para editar o texto

Teclas de atallo

Efecto

+Intro

Guións personalizados; guionización definida polo usuario.

+F5

Trazo sen quebras (non se usa para guionización)

+F5

Espazos sen quebras. Estes espazos non se usan para a guionización nin se expanden se o texto está xustificado.

Maiús+Intro

Quebra de liña sen cambio de parágrafo

Frecha cara á esquerda

Mover o cursor cara á esquerda

Maiús+Frecha cara á esquerda

Mover o cursor e a selección cara á esquerda

+F3

Ir ao inicio da palabra

+F5

Selección palabra por palabra cara á esquerda

Frecha cara á dereita

Mover o cursor cara á dereita

Maiús+Frecha cara á dereita

Mover o cursor e a selección cara á dereita

+Intro

Ir para o principio da palabra seguinte

+F5

Selección palabra por palabra cara á dereita

Frecha cara a arriba

Mover o cursor unha liña cara a arriba

Maiús+Frecha cara a arriba

Selección de liñas de abaixo cara a arriba

+Intro

Mover o cursor para o principio do parágrafo anterior

Frecha cara a abaixo

Mover o cursor unha liña cara a abaixo

Maiús+Frecha cara a abaixo

Selección de liñas de arriba cara a abaixo

+ tecla de signo máis

Mover o cursor até o final do parágrafo. O seguinte toque de cursor estende a selección até o final do parágrafo seguinte.

+F3

Ir ao inicio da liña

+F3

Ir e seleccionar ata o inicio da liña

+F3

Ir á fin da liña

+F3

Ir e seleccionar ata a fin da liña

+F3

Ir para o inicio do bloque de texto da diapositiva

+F3

Ir para o final do bloque de texto da diapositiva

+F3

Eliminar o texto ata a fin da palabra

+Intro

Elimina o texto ata o inicio da palabra

Nunha lista: eliminar un parágrafo baleiro antes do parágrafo actual

+F5

Eliminar o texto ata a fin da frase

+F5

Eliminar o texto ata o inicio da frase


Teclas de atallo para LibreOffice Impress

Teclas de atallo

Efecto

Tecla de frecha

Move o obxecto seleccionado ou a visualización da páxina no sentido da frecha.

+ Tecla de frecha

Mover pola visualización da páxina.

Maiús + arrastrar

Limita o movemento do obxecto seleccionado, en sentido horizontal ou vertical.

+ arrastrar (coa opción Copiar ao mover activa)

Manteña premidas e arrastre un obxecto para crear unha copia do obxecto.

+F3

Manteña premida a tecla para debuxar obxectos ou mudar o seu tamaño arrastrando desde o centro do obxecto para fóra.

+ prema

Selecciona o obxecto colocado detrás do que estea seleccionado no momento.

+F5

Selecciona o obxecto colocado diante do seleccionado neste momento.

Maiús+prema

Selecciona os elementos adxacentes ou unha pasaxe de texto. Prema no inicio dunha selección, mova ata o final da selección e prema sen soltar a tecla Maiús.

Maiús+arrastrar (ao redimensionar)

Se quere manter as proporcións do obxecto, manteña premida a tecla Maiús ao arrastralo.

Tecla Tab

Selecciona os obxectos na mesma orde en que foron creados.

Maiús + Tab

Selecciona os obxectos na orde inversa que cando foron creados.

Esc

Abandonar o modo activo.

Intro

Activa un marcador de posición nunha presentación nova (soamente se o marco está seleccionado).

+Intro

Vai ao seguinte obxecto de texto da diapositiva.

Se a diapositiva non ten obxectos de texto, ou se xa chegou ao último obxecto de texto, insírese unha nova diapositiva despois da actual. A nova diapositiva terá o mesmo deseño.

Re Páx

Mudar para a diapositiva anterior. Non hai funcións na primeira diapositiva.

Av Páx

Mudar para a diapositiva seguinte. Non hai funcións na última diapositiva.


Navegar co teclado no organizador de diapositivas e panel de diapositivas

Teclas de atallo

Efecto

Inicio/Fin

Enfocar a primeira/derradeira diapositiva.

Teclas de frecha á esquerda/dereita ou Páxina arriba/abaixo

Enfocar a dispositiva seguinte/anterior.

+Maiús+AvPáx

Baixar as diapositivas seleccionadas unha posición na lista do Organizador de diapositivas. Ao seleccionar varias dispositivas, estas móvense xunto coa última diapositiva seleccionada da lista.

+Maiús+AvPáx

Subir as diapositivas seleccionadas unha posición na lista do Organizador de diapositivas. Ao seleccionar varias dispositivas, estas móvense xunto coa última diapositiva seleccionada da lista.

+Maiús+Fin

Mover as diapositivas seleccionadas para o final da lista do Organizador de diapositivas.

+Maiús+Inicio

Mover as diapositivas seleccionadas para o inicio da lista do Organizador de diapositivas.

Intro

Cambiar ao Modo normal coa diapositiva activa cando está no Organizador de diapositivas. Engadir unha nova diapositiva cando está no Panel de diapositivas.


Precisamos da súa axuda!