Premer dúas veces para engadir texto

Modifica o comportamento do rato, de forma que sexa posíbel premer dúas veces nun obxecto para engadir ou editar texto.

Icona

Premer dúas veces para engadir texto

Precisamos da súa axuda!