Modo rotación despois de premer no obxecto

Modifica o comportamento do rato, mostrando as agarradoiras de rotación ao premer nun obxecto e volver premer nel. Arrastre unha agarradoira para que o obxecto rode na dirección requerida.

Icona

Modo rotación despois de premer no obxecto

Precisamos da súa axuda!