Puntos de pegado

Insira ou modifique as propiedades dun punto de pegado. Os puntos de pegado son puntos de conexión personalizados aos que pode anexar un conector.

Icon Glue Points

Puntos de pegado

Precisamos da súa axuda!