Inserir

Icona

Inserir

Abra a barra de ferramentas Inserir, onde pode engadir obxectos, incluídas gráficas, follas de cálculo e imaxes ao documento.

Slide

Inserts a slide after the currently selected slide.

Icona Nova diapositiva

Nova diapositiva

Marco flotante

Insire unha nova capa no documento. SĂł Ă© posĂ­bel utilizar esta orde en Draw, non en Impress.

Icon Floating frame

Marco flotante

Insert /Objects from File

Permite inserir ficheiros enteiros ou elementos especĂ­ficos dos ficheiros.

Icon Insert Slide from File

Folla de cálculo

Inserts a new table into the current slide or page.

Icona Inserir táboa

Táboa

Do ficheiro

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Imaxe

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Icon Media

Media / Audio or Video

FĂłrmula

Formula Object

Inserts a formula into the current document.

Icon Insert Formula Object

Insert Formula Object

Gráfica

Icon Chart

Gráfica

Obxecto OLE

Insert OLE Object

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icon OLE object

Obxecto OLE

Precisamos da sĂşa axuda!