Inserir

Icona

Inserir

Abra a barra de ferramentas Inserir, onde pode engadir obxectos, incluídas gráficas, follas de cálculo e imaxes ao documento.

Slide

Inserts a slide after the currently selected slide.

Icona Nova diapositiva

Nova diapositiva

Marco flotante

Insire unha nova capa no documento. Só é posíbel utilizar esta orde en Draw, non en Impress.

Icon Floating frame

Marco flotante

Insert /Objects from File

Permite inserir ficheiros enteiros ou elementos específicos dos ficheiros.

Icona

Folla de cálculo

Inserts a new table into the current slide or page.

Icona Inserir táboa

Táboa

Do ficheiro

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Imaxe

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Son ou vídeo

Fórmula

Inserts a formula into the current document.

Icon Formula

Fórmula

Gráfica

Icon Chart

Gráfica

Obxecto OLE

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icon OLE object

Obxecto OLE

Precisamos da súa axuda!