Conectores

Icona

Conector

Abra a barra de ferramentas Conectores, onde pode engadir conectores aos obxectos da diapositiva. Os conectores son liñas que unen obxectos e continúan anexada aos obxectos ao movelos. Se copia un obxecto cun conector, o conector tamén se copia.

Hai catro tipos de liñas conectoras:

  1. Estándar (dobras de 90 graos)

  2. Liña (dúas dobras)

  3. Recto

  4. Curvo

When you click a connector and move your mouse pointer over a filled object, or the edge of an unfilled object, gluepoints appear. A gluepoint is a fixed point where you can attach a connector line. You can add custom gluepoints to an object.

To draw a connector line, click a gluepoint on an object, drag to a gluepoint on another object, and then release. You can also drag to an empty part of you document and click. The unattached end of the connector is locked in place, until you drag the end to a different location. To detach a connector, drag either end of the connector line to a different location.

Conector

Draws a connector with one or more 90-degree angle bends. Click a gluepoint on an object, drag to a gluepoint on another object, and then release.

Icona

Conector

Conector con frecha no inicio

Draws a connector with one or more 90-degree angle bends and an arrow at the starting point. Click a gluepoint on an object, drag to a gluepoint on another object, and then release.

Icona

Conector con frecha no inicio

Conector con frecha no fin

Draws a connector with one or more 90-degree angle bends and an arrow at the endpoint. Click a gluepoint on an object, drag to a gluepoint on another object, and then release.

Icona

Conector con frecha no fin

Conector con frechas

Draws a connector with one or more 90-degree angle bends and arrows at both ends. Click a gluepoint on an object, drag to a gluepoint on another object, and then release.

Icona

Conector con frechas

Conector con círculo no inicio

Draws a connector with one or more 90-degree angle bends and a circle at the starting point. Click a gluepoint on an object, drag to a gluepoint on another object, and then release.

Icona

Conector con círculo no inicio

Conector con círculo no fin

Draws a connector with one or more 90-degree angle bends and a circle at the endpoint. Click a gluepoint on an object, drag to a gluepoint on another object, and then release.

Icona

Conector con círculo no fin

Conector con círculos

Draws a connector with one or more 90-degree angle bends and circles at both ends. Click a gluepoint on an object, drag to a gluepoint on another object, and then release.

Icona

Conector con círculos

Conector lineal

Draws a connector that bends near a gluepoint. Click a gluepoint on an object, drag to a gluepoint on another object, and then release. To adjust the length of the line segment between a bend point and a gluepoint, click the connector and drag the bend point.

Icona

Conector lineal

Conector lineal con frecha no inicio

Draws a connector that starts with an arrow and bends near a gluepoint. Click a gluepoint on an object, drag to a gluepoint on another object, and then release. To adjust the length of the line segment between a bend point and a gluepoint, click the connector and drag the bend point.

Icona

Conector lineal con frecha no inicio

Conector lineal con frecha no fin

Draws a connector that ends with an arrow and bends near a gluepoint. Click a gluepoint on an object, drag to a gluepoint on another object, and then release. To adjust the length of the line segment between a bend point and a gluepoint, click the connector and drag the bend point.

Icona

Conector lineal con frecha no fin

Conector lineal con frechas

Draws a connector that bends near a gluepoint and has arrows at both ends. Click a gluepoint on an object, drag to a gluepoint on another object, and then release. To adjust the length of the line segment between a bend point and a gluepoint, click the connector and drag the bend point.

Icona

Conector lineal con frechas

Conector lineal con círculo no inicio

Draws a connector that starts with a circle and bends near a gluepoint. Click a gluepoint on an object, drag to a gluepoint on another object, and then release. To adjust the length of the line segment between a bend point and a gluepoint, click the connector and drag the bend point.

Icona

Conector lineal con círculo no inicio

Conector lineal con círculo no fin

Draws a connector that ends with a circle and bends near a gluepoint. Click a gluepoint on an object, drag to a gluepoint on another object, and then release. To adjust the length of the line segment between a bend point and a gluepoint, click the connector and drag the bend point.

Icona

Conector lineal con círculo no fin

Conector lineal con círculos

Draws a connector that bends near a gluepoint and has circles at both ends. Click a gluepoint on an object, drag to a gluepoint on another object, and then release. To adjust the length of the line segment between a bend point and a gluepoint, click the connector and drag the bend point.

Icona

Conector lineal con círculos

Conector recto

Draws a straight line connector. Click a gluepoint on an object, drag to a gluepoint on another object, and then release.

Icona

Conector recto

Conector recto con frecha no inicio

Draws a straight line connector with an arrow at the starting point. Click a gluepoint on an object, drag to a gluepoint on another object, and then release.

Icona

Conector recto con frecha no inicio

Conector recto con frecha no fin

Draws a straight line connector with an arrow at the endpoint. Click a gluepoint on an object, drag to a gluepoint on another object, and then release.

Icona

Conector recto con frecha no fin

Conector recto con frechas

Draws a straight line connector with arrows at both ends. Click a gluepoint on an object, drag to a gluepoint on another object, and then release.

Icona

Conector recto con frechas

Conector recto con círculo no inicio

Draws a straight line connector with a circle at the starting point. Click a gluepoint on an object, drag to a gluepoint on another object, and then release.

Icona

Conector recto con círculo no inicio

Conector recto con círculo no fin

Draws a straight line connector with a circle at the endpoint. Click a gluepoint on an object, drag to a gluepoint on another object, and then release.

Icona

Conector recto con círculo no fin

Conector recto con círculos

Draws a straight line connector with circles at both ends. Click a gluepoint on an object, drag to a gluepoint on another object, and then release.

Icona

Conector recto con círculos

Conector curvilíneo

Draws a curved line connector. Click a gluepoint on an object, drag to a gluepoint on another object, and then release.

Icona

Conector curvilíneo

Conector curvilíneo con frecha no inicio

Draws a curved line connector with an arrow at the starting point. Click a gluepoint on an object, drag to a gluepoint on another object, and then release.

Icona

Conector curvilíneo con frecha no inicio

Conector curvilíneo con frecha no fin

Draws a curved line connector with an arrow at the endpoint. Click a gluepoint on an object, drag to a gluepoint on another object, and then release.

Icona

Conector curvilíneo con frecha no fin

Conector curvilíneo con frechas

Draws a curved line connector with arrows at both ends. Click a gluepoint on an object, drag to a gluepoint on another object, and then release.

Icona

Conector curvilíneo con frechas

Conector curvilíneo con círculo no inicio

Draws a curved line connector with a circle at the starting point. Click a gluepoint on an object, drag to a gluepoint on another object, and then release.

Icona

Conector curvilíneo con círculo no inicio

Conector curvilíneo con círculo no fin

Draws a curved line connector with a circle at the endpoint. Click a gluepoint on an object, drag to a gluepoint on another object, and then release.

Icona

Conector curvilíneo con círculo no fin

Conector curvilíneo con círculos

Draws a curved line connector with circles at both ends. Click a gluepoint on an object, drag to a gluepoint on another object, and then release.

Icona

Conector curvilíneo con círculos

Precisamos da súa axuda!