Texto

A barra de ferramentas Texto contén algunhas iconas para introducir diferentes tipos de caixas de texto.

Texto

Ábrese unha caixa de texto. Pode premer nela ou arrastrar no documento. Prema en calquera lugar do documento e, a seguir, introduza ou pegue o texto.

Icon

Texto

Axustar texto ao marco

Ábrese unha caixa de texto. Pode premer nela ou arrastrar no documento. O texto introducido axústase automaticamente ás dimensións da caixa de texto. Prema en calquera lugar do documento, e a seguir, introduza ou pegue o texto.

Icon

Axustar texto ao marco

Textos explicativos

Traza unha liña que acaba nun texto explicativo rectangular, desde o lugar do que se arrastra no documento. A dirección do texto é horizontal. Arrastre unha agarradoira do texto explicativo para redimensionalo. Para converter un texto explicativo de rectangular a arredondado, arrastre a agarradoira polo canto de maior tamaño cando o apuntador se convirta nunha man. Para engadir o texto, prema no canto do texto explicativo e a seguir introduza ou pegue o seu texto.

Icon Callouts

Textos explicativos

Soporte para idiomas asiáticos

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

Textos explicativos verticais

Icon Vertical Callouts

Debuxa, desde onde se arrastra, unha liña que remata nun texto explicativo rectangular con dirección vertical. Para redimensionar o texto explicativo arrastre unha das súas agarradoiras. Para engadir texto prema o seu bordo e escriba ou pegue o texto. Pode arredondalo arrastrando a agarradoira do canto maior cando o apuntador se converte nunha man. Só dispoñíbel cando está activado o soporte para idiomas asiáticos.

Texto vertical

Icon Vertical Text

Debuxa unha caixa de texto con dirección vertical ao premer ou arrastrar o cursor. Prema calquera lugar do documento e escriba ou pegue o seu texto. Tamén pode mover o cursor ata o lugar onde desexa engadir o texto, arrastrar unha caixa de texto e escribir ou pegar o texto. Só dispoñíbel cando está activado o soporte para idiomas asiáticos.

Axustar texto vertical ao marco

Draws a text box with vertical text direction where you click or drag in the current document. The text that you enter is automatically resized to fit the dimensions of the box. (Enable Asian text support to enable this icon). Click anywhere in the document, and then type or paste your text. You can also move the cursor to where you want to add the text, drag a box, and then type or paste your text.

Icon Fit Vertical Text to Frame

Axustar texto vertical ao marco

Precisamos da súa axuda!