Activa e desactiva o panel de .

Pode usar o panel de para engadir, renomear, eliminar, e dispor diapositivas ou páxinas en Impress ou Draw.

Precisamos da súa axuda!