Opcións de efecto

Especifica propiedades adicionais do elemento seleccionado no panel Animacións personalizadas.

Icona Nota

Assign an effect to an object, then click the Options button to open the Effect Options dialog.


A caixa de diálogo contén os seguintes separadores:

Efecto

Intervalo de tempo

Animación de texto

Precisamos da súa axuda!