Unir

Engade a área dos obxectos seleccionados á área do obxecto situado máis abaixo na selección. Esta orde é máis apropiada para obxectos sobrepostos.

Para acceder a esta orde...

Choose Shape - Merge (LibreOffice Draw only)

Seleccione dous ou máis obxectos, abra o menú de contexto e escolla Formas - Unir


Conservarase calquera espazo visíbel entre os obxectos.

Precisamos da súa axuda!