Conectar

Crea unha liña ou unha curva de Bézier que conecta liñas, curvas de Bézier e/ou obxectos. Os obxectos pechados con enchedura convértense en liñas e perden as súas encheduras.

Para acceder a esta orde...

Choose Shape - Connect (LibreOffice Draw only)

Seleccione dúas ou máis liñas, abra o menú de contexto e escolla Conectar.


Precisamos da súa axuda!