Combinar

Combina dous ou máis obxectos seleccionados nunha única forma. A diferenza do agrupamento, un obxecto combinado guarda as propiedades do obxecto situado máis abaixo na orde de amontoamento. Pode dividir obxectos combinados, mais perderanse as propiedades orixinais dos obxectos.

Cando combina obxectos, os elementos de debuxo substitúense por curvas de Bézier e aparecen onde os obxectos se sobrepoñen.

Para acceder a esta orde...

Choose Shape - Combine (LibreOffice Draw only)

Seleccione dous ou máis obxectos, abra o menú de contexto e escolla Combinar.


Precisamos da súa axuda!