Converter en 3D

Converte o obxecto seleccionado nun obxecto tridimensional (3D).

Para acceder a esta orde...

Choose Shape - Convert - To 3D (LibreOffice Draw only)

Abra o menú de contexto dun obxecto seleccionado e escolla Converter - En 3D


O obxecto seleccionado convértese primeiro en contorno; a seguir, convértese en obxecto 3D.

If you select two or more objects and convert them to 3D, the result is a 3D group that acts as a single object. You can edit the individual objects in the group by choosing . Choose when you are finished.

Icona Nota

A conversión dun grupo de obxectos a 3D non altera a orde de amontoamento deses obxectos.


Icona Suxestión

Press F3 to quickly enter a group and +F3 to leave the group.


Tamén pode converter imaxes de mapa de bits e vectoriais, incluído imaxes predeseñadas, a obxectos 3D. Ao facer a conversión en 3D, LibreOffice trata os mapas de bits como rectángulos e as imaxes de vector como un grupo de polígonos.

É posíbel converter inclusive os objetos de debuxo que conteñen texto.

Se o desexa, tamén pode aplicar un Efecto 3D ao obxecto convertido.

Precisamos da súa axuda!