Detrás do obxecto

Modifica a orde de amontoamento ao mover o obxecto seleccionado detrás doutro obxecto especificado. Non cambia a localización do obxecto seleccionado na pantalla.

Para acceder a esta orde...

Escolla Forma - Dispor - Detrás do obxecto (só no Draw do LibreOffice)

Abra o menú de contexto dun obxecto seleccionado e escolla Dispor - Detrás do obxecto

Na barra Debuxo, abra a barra de ferramentas Dispor e prema en:

Icona

Detrás do obxecto


Select the object(s) that you want to move behind another object. Right-click and choose Arrange - Behind Object, and then click an object in your slide.

Icona Nota

A disposición dos obxectos afecta á orde de amontoamento dos obxectos no documento.


Precisamos da súa axuda!