Dispor

Modifica a orde de amontoamento dun obxecto seleccionado.

Para acceder a esta orde...

From the menu bar:

From the context menu:

Choose Arrange.

From the tabbed interface:

Choose Image tab.

Choose Object tab.

From toolbars:

Icon Arrange

Dispor


Seleccionar obxectos subxacentes

Traer para adiante

Move o obxecto seleccionado ao comezo da orde de empilhado, de xeito que é diante de outros obxectos

Traer cara a adiante

Move o obxecto seleccionado un nivel arriba, de xeito que é máis preto para o inicio da orde de empilhado.

Enviar cara a atrás

Move o obxecto seleccionado un nivel abaixo, de xeito que é máis preto da parte inferior da orde de empilhado.

Enviar para atrás

Move o obxecto seleccionado cara á parte inferior da orde de empillado, de xeito que quede atrás dos outros obxectos

Diante do obxecto

Altera a orde de amontoamento ao mover o obxecto seleccionado diante do obxecto especificado. Non cambia a localización na pantalla do obxecto seleccionado.

Detrás do obxecto

Modifica a orde de amontoamento ao mover o obxecto seleccionado detrás doutro obxecto especificado. Non cambia a localización do obxecto seleccionado na pantalla.

Inverter

Inverte a orde de amontoamento dos obxectos seleccionados.

Precisamos da súa axuda!