Conectores

Sets the properties of a connector.

Tipo

Lista os tipos de conectores dispoñíbeis. Hai catro tipos de conectores: estándar, lineal, recto e curvo.

Oblicuidade de liña

Define a oblicuidade dunha liña conectora. A xanela de previsualización mostra o resultado.

Liña 1

Introduza un valor de inclinación para a liña 1.

Liña 2

Introduza un valor de inclinación para a liña 2.

Liña 3

Introduza un valor de inclinación para a liña 3.

Espazamento entre liñas

Define o espazamento entre liñas dos conectores.

Inicio horizontal

Introduza a cantidade de espazo horizontal que quere que haxa no inicio do conector.

Inicio vertical

Introduza a cantidade de espazo vertical que quere que haxa no inicio do conector.

Final horizontal

Introduza a cantidade de espazo horizontal que quere que haxa na fin do conector.

Final horizontal

Introduza a cantidade de espazo vertical que quere que haxa na fin do conector.

Restabelecer oblicuidade de liña

Restabelece os valores predefinidos de oblicuidade de liña.(Esta orde só está accesíbel desde o menú de contexto).

Precisamos da súa axuda!