Conectores

Sets the properties of a connector.

Tipo

Lista os tipos de conectores dispoñíbeis. Hai catro tipos de conectores: estándar, lineal, recto e curvo.

Oblicuidade de liña

Define a oblicuidade dunha liña conectora. A xanela de previsualización mostra o resultado.

Liña 1

Introduza un valor de inclinación para a liña 1.

Liña 2

Introduza un valor de inclinación para a liña 2.

Liña 3

Introduza un valor de inclinación para a liña 3.

Line spacing

Define o espazamento entre liñas dos conectores.

Inicio horizontal

Introduza a cantidade de espazo horizontal que quere que haxa no inicio do conector.

Inicio vertical

Introduza a cantidade de espazo vertical que quere que haxa no inicio do conector.

Final horizontal

Introduza a cantidade de espazo horizontal que quere que haxa na fin do conector.

Final horizontal

Introduza a cantidade de espazo vertical que quere que haxa na fin do conector.

Restabelecer oblicuidade de liña

Resets the line skew values to the default. (This command is only accessible through the context menu).

Precisamos da súa axuda!