Campos

Lista os campos frecuentes que poden inserirse na diapositiva.

Para editar un campo na diapositiva, seleccióneo e escolla Editar - Campos.

Para acceder a esta orde...

Escolla Inserir - Campos


Data (fixa)

Insire a data actual na diapositiva como campo fixo. Non se actualiza automaticamente.

Data (variábel)

Insire a data actual na diapositiva como campo variábel. Actualízase automaticamente ao recargar o ficheiro.

Hora (fixa)

Insire a hora actual na diapositiva como campo fixo. Non se actualiza automaticamente.

Hora (variábel)

Insire a hora actual na diapositiva como campo variábel. Actualízase automaticamente ao recargar o ficheiro.

Autor

Insire na diapositiva activa o nome e apelido listados nos datos de usuario de LibreOffice.

Números de páxina

Inserts the page number into the current slide or page. If you want to add a page number to every slide, choose View - Master and insert the page number field. To change the number format, choose - Properties - Page tab and then select a format from the list in the Layout Settings area.

Nome do ficheiro

Insire o nome no ficheiro activo. O nome só se mostra ao gardar o documento.

Precisamos da súa axuda!