Snap Point/Line

Insire un punto ou unha liña de axuste (tamén chamada "guía") coa cal se poden aliñar obxectos de xeito rápido. Os puntos e liñas de axuste non aparecen na saída de impresión.

Para acceder a esta orde...

Choose Insert - Insert Snap Point/Line (LibreOffice Draw only).

Abra un menú de contexto e escolla Inserir punto/liña de axuste


tip

Pode arrastrar unha liña de axuste desde as regras e soltala na páxina. Para eliminar unha liña de axuste, arrástrea de volta á regra.


Debuxe ou mova un obxecto preto dun punto ou liña de axuste para atraelo ao lugar.

To set the snap range, choose in the Options dialog box.

Caixa de diálogo Encaixar obxecto

Posición

Define a posición dun punto ou liña de axuste seleccionado en relación ao canto superior esquerdo da páxina.

note

Tamén pode arrastrar un punto ou liña de axuste ata unha nova posición.


Eixo X

Insira a cantidade de espazo que desexa entre o punto ou liña de axuste e o bordo esquerdo da páxina.

Eixo Y

Introduza a cantidade de espazo que desexa entre o punto ou liña de axuste e o bordo superior da páxina.

Tipo

Especifique o tipo de obxecto de axuste que quere inserir.

Punto

Inserts a snap point.

Vertical

Insire unha liña de axuste vertical.

Horizontal

Insire unha liña de axuste horizontal.

Precisamos da súa axuda!