Cabeceira e pé de páxina

Adds or changes text in placeholders at the top and the bottom of slides and master slides.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ver - Cabeceira e pé de páxina

Escolla Inserir - Número de páxina

Escolla Inserir - Data e hora


A caixa de diálogo Cabeceira e pé de páxina contén os seguintes separadores:

Adding a Header or a Footer to All Slides

Changing and Adding a Master

Caixa de diálogo Cabeceira e rodapé

Incluír na diapositiva

Especifique os elementos que vai incluír nas diapositivas.

Cabeceira

Engade na parte superior da diapositiva o texto introducido na caixa Texto da cabeceira.

Texto da cabeceira

Engade na parte superior da diapositiva o texto introducido.

Data e hora

Engade a data e a hora á diapositiva.

Fixo

Engade a data e a hora introducidas na caixa de texto.

Variábel

Mostra a data e a hora creados pola diapositiva. Seleccione un formato de data na lista.

Idioma

Seleccione o idioma para o formato de data e hora.

Pé de páxina

Engade na parte inferior da diapositiva o texto introducido na caixa Texto de pé de páxina.

Texto de pé de páxina

Engade na parte inferior da diapositiva o texto introducido.

Número de diapositiva / Número de páxina

Engade o número da diapositiva ou da páxina.

Non mostrar na primeira diapositiva

Does not display your specified information on the first slide of your presentation.

Aplicar a todos

Applies the settings to all the slides in your presentation, including the corresponding master slides.

Aplicar

Aplica a configuración actual ás diapositivas seleccionadas.

Precisamos da súa axuda!