Presentación

Ordes usadas normalmente con diapositivas.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ver - Barras de ferramentas - Presentación


Diapositiva

Inserts a slide after the currently selected slide.

Deseño de diapositivas

Opens a submenu with slide layouts.

Change Slide Master

Displays the Available Master Slides dialog, where you can select a layout scheme for the current slide. Any objects in the slide design are inserted behind objects in the current slide.

Duplicar diapositiva

Insire unha copia da diapositiva activa xusto despois dela.

Expandir diapositiva

Crea unha dispositiva nova a partir de cada punto de esquema de nivel superior (o texto que está un nivel por debaixo do título na xerarquía do esquema) na diapositiva seleccionada. O texto do esquema convértese en título da nova diapositiva. Os puntos do esquema situados por debaixo do nivel superior da diapositiva orixinal ascenden un nivel na nova diapositiva.

Presentación de diapositivas

Starts your slide show.

Precisamos da súa axuda!