Editar campos

Edita as propiedades dun campo inserido. Para editar un campo inserido, prema nel dúas veces.

Para acceder a esta orde...

Choose Edit - Fields.


Tipo de campo

Define o tipo de campo.

Fixo

Mostra o contido que tiña o campo cando se inseriu.

Variábel

Mostra o valor actual do campo.

Idioma

Seleccione o idioma do campo.

Formato

Seleccione un formato de presentación para o campo.

Precisamos da súa axuda!