Duplicate

Crea unha ou máis copias do obxecto seleccionado.

Para acceder a esta orde...

Escolla Editar - Duplicar

Maiús+F3


Duplicate dialog

Duplicar obxectos

Número de copias

Escriba o número de copias que desexe facer.

Valores da selección

Icon Values

Introdúcese o ancho e o alto do obxecto seleccionado nos cadros Eixe X e Eixe Y respectivamente, así como a cor de recheo do obxecto elixido no cadro Comenzo. O ángulo de rotación do obxecto seleccionado non se introduce.

Localización

Define a posición e rotación dun obxecto duplicado en relación aos obxectos seleccionados.

Eixo X

Introduza a distancia horizontal entre o centro do obxecto seleccionado e o do obxecto duplicado. Os valores positivos desprazan o obxecto duplicado cara a dereita; os valores negativos desprázano cara a esquerda.

Eixo Y

Introduza a distancia horizontal entre o centro do obxecto seleccionado e o do obxecto duplicado. Os valores positivos desprazan o obxecto duplicado cara a dereita; os valores negativos desprázano cara a esquerda.

Ángulo

Introduza o ángulo (0 a 359 graos) segundo o cal desexa xirar o obxecto duplicado. Os valores positivos xiran o obxecto duplicado no sentido horario e os valores negativos no sentido antihorario.

Aumento

Define o tamaño dos obxectos duplicados.

Largura

Introduza o valor polo que desexa aumentar ou reducir a largura do obxecto duplicado.

Altura

Introduza o valor polo que desexa aumentar ou reducir a altura do obxecto duplicado.

Cores

Define as cores do obxecto seleccionado e do obxecto duplicado. Se realiza máis dunha copia, esas cores definen os puntos de inicio e de fin da gradación de cor.

Inicio

Escolla unha cor para o obxecto seleccionado.

Fin

Escolla unha cor para o obxecto duplicado. Se está a crear máis de unha copia esta cor aplícaselle á última.

Estándar

Restabelece na caixa de diálogo os valores de instalación predefinidos.

warning

Non se solicita confirmación antes de recargar os valores predefinidos.


Precisamos da súa axuda!