Menú Forma

Escolla Forma - Converter (LibreOffice só no Draw)

Abra o menú de contexto dun obxecto seleccionado e escolla Converter

Escolla Forma - Converter - En curva (LibreOffice Só no Draw)

Abra o menú de contexto dun obxecto seleccionado e escolla Converter - En curva

Escolla Forma - Converter - En polígono (LibreOffice só no Draw)

Abra o menú de contexto dun obxecto seleccionado e escolla Converter - En polígono

Escolla Forma - Converter - En 3D (LibreOffice só no Draw)

Abra o menú de contexto dun obxecto seleccionado e escolla Converter - En 3D

Escolla Forma - Converter - En obxecto de rotación 3D (só no Draw do LibreOffice)

Abra o menú de contexto dun obxecto seleccionado e escolla Converter - En obxecto de rotación 3D

Escolla Forma - Converter - En mapa de bits (LibreOffice Só no Draw)

Abra o menú de contexto dun obxecto seleccionado e escolla Converter - En mapa de bits

Escolla Forma - Converter - En metaficheiro (só no Draw do LibreOffice)

Abra o menú de contexto dun obxecto seleccionado e escolla Converter - En metaficheiro

Escolla Forma - Converter - En contorno (LibreOffice Só no Draw)

Abra o menú de contexto dun obxecto seleccionado e escolla Converter - En contorno

Escolla Forma - Dispor - Diante do obxecto (só no Draw do LibreOffice)

Abra o menú de contexto dun obxecto seleccionado e escolla Dispor - Diante do obxecto

Na barra Debuxo, abra a barra de ferramentas Dispor e prema en:

Icona

Diante do obxecto

Escolla Forma - Dispor - Detrás do obxecto (só no Draw do LibreOffice)

Abra o menú de contexto dun obxecto seleccionado e escolla Dispor - Detrás do obxecto

Na barra Debuxo, abra a barra de ferramentas Dispor e prema en:

Icona

Detrás do obxecto

Escolla Forma - Dispor - Inverter (só no Draw do LibreOffice)

Abra o menú de contexto dun obxecto seleccionado e escolla Dispor - Inverter

Na barra Debuxo, abra a barra de ferramentas Dispor e prema en:

Icona

Inverter

Escolla Forma - Combinar (LibreOffice Só no Draw)

Seleccione dous ou máis obxectos, abra o menú de contexto e escolla Combinar.

Escolla Forma - Dividir (LibreOffice Só no Draw)

Seleccione un obxecto combinado, abra o menú de contexto e escolla Dividir.

Escolla Forma - Conectar (LibreOffice só no Draw)

Seleccione dúas ou máis liñas, abra o menú de contexto e escolla Conectar.

Escolla Forma - Quebrar (LibreOffice Só no Draw)

Seleccione unha liña creada por conexión de dúas ou máis liñas, abra o menú de contexto e escolla Quebra.

Escolla Forma (só no Draw do LibreOffice)

Seleccione dous ou máis obxectos, abra o menú de contexto e escolla Formas

Escolla Forma - Unir (só no Draw do LibreOffice)

Seleccione dous ou máis obxectos, abra o menú de contexto e escolla Formas - Unir

Escolla Forma - Subtraer (só no Draw do LibreOffice)

Seleccione dous ou máis obxectos, abra o menú de contexto e escolla Formas - Subtraer

Escolla Forma - Intersección (LibreOffice Só no Draw)

Seleccione dous ou máis obxectos, abra o menú de contexto e escolla Formas - Intersección

Precisamos da súa axuda!