Menú Ver

Escolla Ver - Regra

Escolla Ver - Barras de ferramentas - Opcións

Escolla Ver - Barras de ferramentas - Presentación

Escolla Ver - Cor / Escala de grises

Escolla Ver - Normal

Escolla Ver - Esquema

Escolla Ver - Clasificador de diapositivas

Escolla Ver - Normal

Escolla Ver - Folleto mestre

Escolla Presentación de diapositivas - Presentación de diapositivas

F5

Na barra de ferramentas Inserir, prema en

Icona de presentación de diapositivas

Presentación de diapositivas

Escolla Ver - Normal

Escolla Ver - Diapositiva principal

Escolla Ver - Diapositiva principal

Escolla Ver - Notas mestras

Escolla Diapositiva - Elementos principais

Escolla Ver - Cabeceira e pé de páxina

Escolla Inserir - Número de páxina

Escolla Inserir - Data e hora

Escolla Ver - Normal

Escolla Ver - Diapositiva principal

Escolla Ver - Páxina de notas

Precisamos da súa axuda!