Menú Editar

Escolla Editar - Duplicar

Maiús+F3

Escolla Editar - Transición gradual (soamente no LibreOffice Draw)

Escolla Editar - Eliminar diapositiva

Abra o menú contextual dunha capa inserida, logo escolla Eliminar capa

Escolla Editar - Campos

Prema na icona Puntos de pegado na barra Debuxo

Precisamos da súa axuda!