Espazamento

Abre un submenó no que pode escoller ordes de espazamento de texto.

Para acceder a esta orde...

Choose Format - Spacing.


Simple

Aplica espazamento entre liñas simple ao parágrafo actual. Esta é a configuración por omisión.

Icon Line Spacing 1

Line Spacing 1

1.15 lines

Sets the line spacing to 1.15 lines.

Icon Line Spacing 1.15

Line Spacing 1.15

Liña e media

Sets the line spacing to 1.5 lines.

Icon Line Spacing 1.5

Line Spacing 1.5

Duplo

Sets the line spacing to two lines.

Icon Line Spacing 2

Line Spacing 2

Aumentar o espazamento entre parágrafos

Aumenta o espazamento entre parágrafos por enriba do parágrafo seleccionado.

Icon Increase Paragraph Spacing

Increase Paragraph Spacing

Diminuír o espazamento entre parágrafos

Diminúe o espazamento entre parágrafos por enriba do parágrafo seleccionado.

Icon Decrease Paragraph Spacing

Decrease Paragraph Spacing

Aumentar o sangrado

Aumenta o sangrado á esquerda do parágrafo ou contido de cela actual e defíneo para a seguinte posición predeterminada de tabulación. Se hai varios parágrafos seleccionados, auméntase o sangrado de todos os parágrafos seleccionados.

Icon Increase Indent

Increase Indent

Reducir sangrado

Decreases the left indent of the current paragraph or cell content and sets it to the previous default tab position. If several paragraphs are selected, the indentation of all selected paragraphs is decreased.

Icon Decrease Indent

Decrease Indent

Precisamos da súa axuda!