Espazamento

Abre un submenó no que pode escoller ordes de espazamento de texto.

Para acceder a esta orde...

Choose Format - Spacing.


Espazamento entre liñas: 1

Aplica espazamento entre liñas simple ao parágrafo actual. Esta é a configuración por omisión.

Espazamento entre liñas: 1,5

Sets the line spacing to 1.5 lines.

Espazamento entre liñas: 2

Sets the line spacing to two lines.

Aumentar o espazamento entre parágrafos

Aumenta o espazamento entre parágrafos por enriba do parágrafo seleccionado.

Diminuír o espazamento entre parágrafos

Diminúe o espazamento entre parágrafos por enriba do parágrafo seleccionado.

Aumentar o sangrado

Increases the left indent of the current paragraph or cell content and sets it to the next default tab position. If several paragraphs are selected, the indentation of all selected paragraphs is increased.

Decrease Indent

Decreases the left indent of the current paragraph or cell content and sets it to the previous default tab position. If you previously increased the indentation for several collectively selected paragraphs, this command can decrease the indentation for all of the selected paragraphs.

Precisamos da súa axuda!