Espazamento

Abre un submenó no que pode escoller ordes de espazamento de texto.

Para acceder a esta orde...

Choose Format - Spacing.


Espazamento entre liñas: 1

Aplica espazamento entre liñas simple ao parágrafo actual. Esta é a configuración por omisión.

Espazamento entre liñas: 1,5

Sets the line spacing to 1.5 lines.

Espazamento entre liñas: 2

Sets the line spacing to two lines.

Aumentar o espazamento entre parágrafos

Aumenta o espazamento entre parágrafos por enriba do parágrafo seleccionado.

Diminuír o espazamento entre parágrafos

Diminúe o espazamento entre parágrafos por enriba do parágrafo seleccionado.

Aumentar o sangrado

Aumenta o sangrado á esquerda do parágrafo ou contido de cela actual e defíneo para a seguinte posición predeterminada de tabulación. Se hai varios parágrafos seleccionados, auméntase o sangrado de todos os parágrafos seleccionados.

Reducir sangrado

Reduce o sangrado á esquerda do parágrafo ou contido de cela actuais e defíneo como a posición anterior de tabulación predeterminada. Se anteriormente se aumentou o sangrado de varios parágramos seleccionados en conxunto, esta orde pode reducir o sangrado de todos os parágrafos seleccionados.

Precisamos da súa axuda!