Mail Merge Email

Specifies the user information and server settings for when you send form letters as email messages.

Para acceder a esta orde...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Mail Merge Email.


Información do usuario

Enter the user information to use when you send email.

O seu nome

Introduza o seu nome.

Email address

Enter your email address for replies.

Send replies to different email address

Uses the email address that you enter in the Reply address text box as the reply-to email address.

Enderezo de resposta

Enter the address to use for email replies.

Configuración do servidor de saída (SMTP)

Specify the server settings for outgoing emails.

Nome de servidor

Introduza o nome do servidor SMTP.

Porto

Introduza o porto SMTP.

Usar conexión segura

When available, uses a secure connection to send emails.

Autenticación de servidor

Opens the Server Authentication dialog where you can specify the server authentication settings for secure email.

Probar configuración

Abre a caixa de diálogo Probar configuración da conta para probar a configuración actual.

Precisamos da súa axuda!