Fontes fiábeis

Especifica a configuración de seguranza de macro para certificados e localizacións fiábeis de ficheiros.

Certificados fiábeis

Lista os certificados fiábeis.

Ver

Abre a caixa de diálogo Ver certificado para o certificado seleccionado.

Eliminar

Elimina o certificado seleccionado da lista de certificados fiábeis.

Localizacións fiábeis de ficheiros

Document macros are only executed if they have been opened from one of the following locations.

Engadir

Abre unha caixa de diálogo de selección de cartafoles. Seleccione un cartafol desde o que se poidan executar todas as macros.

Eliminar

Elimina o cartafol seleccionado da lista de localizacións fiábeis de ficheiros.

Precisamos da súa axuda!