Seguranza de macro

The Macro Security dialog appears when a document contains one or more macros. You can also call the dialog from the - LibreOffice - Security page.

Nivel de seguranza

Fontes fiábeis

Precisamos da súa axuda!