Bases de datos

Engade, modifica ou elimina entradas da lista de bases de datos rexistradas. En LibreOffice hai que rexistrar previamente as bases de datos para visualizalasxanela Ver - Fontes de datos necesario rexistrala primeiro.

Para acceder a esta orde...

Escolla - Base do LibreOffice - Bases de datos.


Bases de datos rexistradas

Lists the registered name and database file of all registered databases. Double-click an entry to edit.

Novo

Opens the Database Link dialog to create a new entry.

Eliminar

Removes the selected entry from the list.

Editar

Opens the Database Link dialog to edit the selected entry.

Precisamos da súa axuda!