Deseño de textos complexos

Define as opcións para documentos con deseño de texto complexo.

Para acceder a esta orde...

Choose - Language Settings - Languages - Complex Text Layout.


Imaxe da caixa de diálogo CTL de Opcións

Idiomas que utilizan deseño de texto complexo

Verificación da secuencia

En idiomas como o tailandés, as regras especifican que determinados caracteres non se permiten ao lado doutros. Se a Verificación da secuencia de entrada (SIC) está activada, LibreOffice non permite que ningún carácter se sitúe ao lado dos prohibidos polas regras.

Utilizar verificación da secuencia

Enables sequence input checking for languages such as Thai.

Restrinxido

Prevents the use as well as the printing of illegal character combinations.

Control do cursor

Seleccione o tipo de movemento do cursor e de selección de texto para o texto combinado (da dereita cara á esquerda combinado con texto da esquerda cara á dereita).

Lóxico

Premendo na frecha cara á dereita móvese o cursor do texto cara ao final do texto actual. Premendo a frecha cara á esquerda móvese o cursor do texto cara ao comezo do texto actual.

Visual

Premendo a frecha cara á dereita móvese o cursor do texto cara á dereita. Premendo a frecha cara á esquerda móvese o cursor do texto cara á esquerda.

Opcións xerais

Numerais (só en texto)

Selecciona o tipo de numerais utilizados no texto, nos textos incorporados a obxectos, nos campos e nos controis en todos os módulos de LibreOffice. Isto non afecta ao contido das celas de LibreOffice Calc.

Este axuste non se garda no documento, senón na configuración de LibreOffice.

Precisamos da súa axuda!