Opcións de configuración de idioma

Define as propiedades dos idiomas adicionais.

Icona Nota

The Searching in Japanese and Asian Layout tab pages are only visible if the Asian language support option in the Languages tab page is activated and the Options dialog is re-opened. The Complex Text Layout tab page is only visible if the CTL support is enabled.


Para acceder a esta orde...

Choose - Language Settings.


Idiomas

Define os idiomas predefinidos e parte da configuración local para documentos.

Recursos ortográficos

Specifies the properties of the spelling, thesaurus and hyphenation.

Busca en xaponés

Define as opcións de busca para o idioma xaponés.

Só é posíbel acceder a estas ordes despois de activar a compatibilidade coas linguas asiáticas en - Configuración de idioma - Idiomas.

Deseño asiático

Define a configuración tipográfica predefinida para aplicar a texto asiático.

Só é posíbel acceder a estas ordes despois de activar a compatibilidade coas linguas asiáticas en - Configuración de idioma - Idiomas.

Deseño de textos complexos

Define as opcións para documentos con deseño de texto complexo.

Restaurar

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Precisamos da súa axuda!