Idiomas

Define os idiomas predefinidos e parte da configuración local para documentos.

Para acceder a esta orde...

Choose - Language Settings - Languages.


Imaxe da caixa de diálogo Idiomas de Opcións

warning

Non é posíbel restaurar algunhas opcións unha vez configuradas. Pode refacer os cambios manualmente ou premer en Cancelar e reabrir o diálogo Opcións.


Idioma de

Interface de usuario

Select the language used for the user interface, for example menus, dialogs, help files. You must have installed at least one additional language pack or a multi-language version of LibreOffice.

The "Default" entry selects the language of the user interface for the operating system. If this language is not available in the LibreOffice installation, the language of the LibreOffice installation is the default language.

Configuración local

Specifies the locale setting of the country setting. This influences settings for numbering, currency and units of measure.

The "Default" entry selects the locale which name is reported by the operating system.

Os cambios realizados neste campo aplícanse de inmediato. No entanto, algúns formatos predefinidos só cambian se o documento se carga de novo.

Moeda predefinida

Specifies the default currency that is used for the currency format and the currency fields. If you change the locale setting, the default currency changes automatically.

A entrada predefinida aplícase ao formato de moeda atribuído á configuración local seleccionada.

Os cambios no campo Moeda predefinida transmítense aos documentos abertos e desencadean os cambios correspondentes nas caixas de diálogo e iconas que controlan o formato de moeda neses documentos.

Tecla separadora de decimal - Igual á configuración local

Especifica o uso da tecla separadora de decimal definida no seu sistema ao premer na correspondente tecla do teclado numérico.

Se esta caixa de verificación está activada, insírese o carácter mostrado despois de "Igual á configuración local" ao premer na tecla do teclado numérico. Se a caixa non está activada, insírese o carácter que fornece o seu software de controlador de teclado.

Date acceptance patterns

Specifies the date acceptance patterns for the current locale. Calc spreadsheet and Writer table cell input needs to match locale dependent date acceptance patterns before it is recognized as a valid date.

If you type numbers and characters that correspond to the defined date acceptance patterns in a table cell, and then move the cursor outside of the cell, LibreOffice will automatically recognize and convert the input to a date, and format it according to the locale setting.

The initial pattern(s) in Date acceptance patterns are determined by the locale (set in Locale setting), but you can modify these default patterns, and add more patterns. Use ; to separate each pattern.

Patterns can be composed according to the following rules:

If you change the Locale setting, the date acceptance pattern will be reset to the new locale default, and any user-defined modifications or additions will be lost.

In addition to the explicit patterns defined in the edit box, input matching the Y-M-D pattern is implicitly recognized and converted automatically to a date. Input that starts from 1 to 31 is not interpreted with this implicit Y-M-D pattern. Since LibreOffice 3.5, this input is formatted as YYYY-MM-DD (ISO 8601).

For all patterns, two-digit year input is interpreted according to the setting in Tools - Options - General - Year (Two Digits).

Idiomas predefinidos para documentos

Specifies the languages for spelling, thesaurus and hyphenation.

Seleccionar o idioma do documento

warning

Para que funcione a verificación ortográfica do idioma seleccionado, o módulo dese idioma ten que estar instalado. As entradas dos idiomas están marcadas se teñen activada a verificación ortográfica.


Occidental

Specifies the language used for the spellcheck function in western alphabets.

Show UI elements for East Asian writings

Activates Asian languages support. You can now modify the corresponding Asian language settings in LibreOffice.

Se desexa escribir en chinés, xaponés ou coreano, active o soporte para eses idiomas na interface do usuario.

Asiático

Specifies the language used for the spellcheck function in Asian alphabets.

Show UI elements for Bi-Directional writing

Activates complex text layout support. You can now modify the settings corresponding to complex text layout in LibreOffice.

Idiomas que utilizan deseño de texto complexo

Complex text layout

Specifies the language for the complex text layout spellcheck.

Só para o documento actual

Specifies that the settings for default languages are valid only for the current document.

Soporte avanzado de idiomas

Ignore system input language

Indicates whether changes to the system input language/keyboard will be ignored. If ignored, when new text is typed that text will follow the language of the document or current paragraph, not the current system language.

warning

Non é posíbel restaurar algunhas opcións unha vez configuradas. Pode refacer os cambios manualmente ou premer en Cancelar e reabrir o diálogo Opcións.


Precisamos da súa axuda!