Opcións de gráfica

Defines the general settings for charts.

Para acceder a esta orde...

Choose - Charts.


Cores predefinidas

Atribúe cores ás filas de datos. A configuración aplícase só ás novas gráficas.

Restaurar

Restaura os cambios feitos na lapela actual para os que se aplicaban cando se abriu este diálogo.

Precisamos da súa axuda!