Opcións de LibreOffice Draw

Define a configuración global para documentos de debuxo, incluíndo o contido que se debe mostrar, a escala que se debe usar, o aliñamento de grade e o contido que se vai imprimir de forma predefinida.

Para acceder a esta orde...

Open a drawing document, choose - LibreOffice Draw.


Xeral

Defines the general options for drawing or presentation documents.

Ver

Specifies the available display modes. By selecting an alternative display, you can speed up the screen display while editing your presentation.

Grade

Defines the grid settings for creating and moving objects.

Imprimir

Specifies print settings within a drawing or presentation document.

Restaurar

Restaura os cambios feitos na lapela actual para os que se aplicaban cando se abriu este diálogo.

Precisamos da súa axuda!